ul. Wały Dwernickiego 117/121,
42-200 Częstochowa

KAS FILM

ul. Wały Dwernickiego 117/121, 42-200 Częstochowa

KAS FILM

ul. Wały Dwernickiego 117/121, 42-200 Częstochowa

II nagroda na XV Festiwalu Polonijnym „Losy Polaków 2020” dla filmu dokumentalnego Krzysztofa Kasprzaka
i Jurka Jońca „Zwykli ludzie – niezwykłe sprawy - historia częstochowskiej Solidarności”


Dyplom
Statua
Autorzy filmu podczas przygotowywania dokumentacji. Od lewej W. Rotarski, J. Joniec i K. Kasprzak
Codzienność przed sklepem
Demonstracja w Al NMP
Strajk w Ikarze


© 2010-2019. All Rights Reserved. Grzegorz Czepiczek

strzałka do góry