ul. Wały Dwernickiego 117/121,
42-200 Częstochowa

KAS FILM

ul. Wały Dwernickiego 117/121, 42-200 Częstochowa

KAS FILM

ul. Wały Dwernickiego 117/121, 42-200 Częstochowa


6 Częstochowski Festiwal Filmowy im. braci Krzemińskich "Moja Mała Ojczyzna" - Spot reklamowy


Responsive image

„Złote Jabłko…” czyli krótka opowieść o długiej historii Górnego Śląska

Film dokumentalny z elementami fabularyzowanymi


„Złote Jabłko…” to film poświęcony historii Górnego Śląska, który przez ponad tysiąc lat pozostawał ziemią pogranicza podporządkowywaną kolejnym zdobywcom – Wielkim Morawom, Przemyślidom, państwu Mieszka I, królom Czech, Habsburgom, Królestwu Prus i Rzeszy Niemieckiej, by po sześciuset latach, dzięki niezwykłej determinacji, odwadze i marzeniom Górnoślązaków, połączyć się z Polską.

Ale ten film to też opowieść o zupełnie nieznanych i niezrozumiałych z punktu widzenia Polaków (ze względu na odmienną pamięć historyczną) losach Górnoślązaków będących narzędziem w rękach wielkiej polityki europejskiej – wojnach w ramach armii pruskiej, czy niemieckiej, służbie w Wehrmachcie, ale też wywózkach do Buchenwaldu i Auschwitz, przymusowych wpisach na Niemiecką Listę Narodowościową (volkslistę), deportacjach do ZSRR w ramach reparacji pojałtańskich, zamykaniu w obozach właśnie opuszczonych przez załogi niemieckie, warunkowemu przyznawaniu tymczasowego obywatelstwa, czy pozbawianiu prawa do awansu.

„Złote Jabłko…” to też historia niezwykłej kariery gospodarczej Górnego Śląska, który na przełomie XIX i XX wieku wyrasta na jedno z najistotniejszych centrów przemysłowych Europy, które Żeromski nazywa „futurystyczną ziemią”. To także miejsce największych karier finansowych ówczesnych czasów, ale też zaplecze budowy polskiej floty i gospodarki morskiej oraz Centralnego Okręgu Przemysłowego w okresie dwudziestolecia międzywojennego, przemysłowa podpora działań wojennych III Rzeszy, źródło politycznych sukcesów ekipy Edwarda Gierka, ale także miejsce gehenny tysięcy górnośląskich rodzin zmuszonych do życia w ekstremalnie skażonym środowisku.

Film „Złote Jabłko…” to próba możliwie lapidarnej opowieści o skomplikowanej, trudnej i nieznanej, a często, w zależności od kierunku politycznych wiatrów, gorliwie pomijanej historii Górnego Śląska.

Osnową konstrukcji filmu jest syntetyczna, ale barwna, dynamiczna i zasadniczo ujęta w porządku chronologicznym historia Górnego Śląska. W warstwie wizualnej film ma strukturę mozaikową, którą tworzą:

  • sceny aktorskie – rekonstrukcje wydarzeń historycznych
  • filmowe materiały archiwalne
  • fotograficzne materiały archiwalne
  • materiały z obiektów historycznych i zbiorów muzealnych
  • materiały plenerowe - materiały animowane

Nad warstwą historyczną filmu sprawuje pieczę profesor Ryszard Kaczmarek, jeden z najwybitniejszych znawców historii Górnego Śląska, autor naukowych publikacji polskich i zagranicznych.

Planowana premiera – 2023

Scenariusz i reżyseria: Janusz Kujałowicz

Koproducent: Katowice Miasto Ogrodów #katowicemiastoogrodow

Partner Filmu: Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia #metropoliagzm

Producent: Kas Film

II nagroda w kategorii teledyski na XXXVII Międzynarodowym Katolickim Festiwalu i Multimediów KSF Niepokalana 2022


Responsive image© 2010-2019. All Rights Reserved. Grzegorz Czepiczek

strzałka do góry